top of page
Ethiopia_edited.jpg

BIBLER og NT på etiopiske minoritetsspråk

Vi trykker bibler og betaler for nytestamenter til minoritetsspråklige i Etiopia. 

2022: Det er sendt 30 000 bibler til

tre nye språk.

 

2021: Det er sendt 70 000 bibler og

35 000 nytestamente til åtte nye minoritetsspråk.  

56c01c89-1184-4a74-9b86-9c192fbf871e.JPG

VI TRYKKER NYTESTAMENTER PÅ
UKRAINSK

57 600 nytestamenter er ferdig trykket og distribuert i Ukraina.

Vi ønsker å produsere en container til.    Målet er ca. 600 000 kr. 

sri-lankan-fisherman-PWMMWVW.jpg

Guds ord på INDISKE minoritetsspråk

I India er det alene 4-500 ulike språk, som igjen har mange forskjellige dialekter. 

I samarbeid med organisasjonen Evangelisk Orientmisjon har vi ansvar for  å samle inn penger til trykking av 80 minoritetsspråk i India. 

hong-kong_t20_VK09zk.jpg

TURISTEVANGELISERING I HONGKONG

Hver dag står flere kristne ute i gatene og deler ut traktater og evangeliseringsmateriell til fastlands- kinesiske turister. Folk som viser interesse får tilbud om et nytestamente eller en kinesisk bibel.

DGM Plano installed August 2015- (2).JPG

BIBELTrykkeri
på sri lanka

New Life Literature - et misjonstrykkeri for alle evangeliske misjoner.

Selv om Bibelmisjonen Sporos eier misjonstrykkeriet på Sri Lanka, tar den aldri ut en eneste krone av overskuddet. Alt brukes til utvikling av trykkeriet. 

asian-hijab-woman-drinking-at-cafe-2VT66DD.jpg

BIBLER TIL
MIDTØSTEN

Mange muslimer er blitt frelste gjennom drømmer og syner. Det er stor etterspørsel etter bibler og nytestamenter på arabisk. 

Vi samler inn midler til trykking av flere hundre tusen bøker.

 

Vår samarbeidsorganisasjon Bible League

distribuerer bøkene. 

glade jenter

MARKUSEVANGELIER 
TIL INDIA

Siden 2008 har vi produsert og distribuert 15 millioner Markusevangelier på 15 ulike språk i India - behovet er fortsatt stort! 

bottom of page