top of page

om Sporos

sporos

betyr såkorn.

 

Beretningen i Bibelen om sennepsfrøet ligger til grunn for dette navnet. Sennepsfrøet var det minste av alle frø, men det ble til et tre som himmelens fugler fikk bygge rede i skyggen av dets grener. Det ble til et større tre en noe annet tre. Slik er det med Guds rike. Det vokser ut fra Guds ord, som er som et slikt sennepsfrø, til slutt blir dette Gudsriket så stort, og består av så mange mennesker at ingen kan telle dem.

 

Navnet Bibelmisjonen Sporos sier at bibelens ord er såkornet og det er dette vi ønsker å spre ut til så mange som mulig. Såkornet med en like stor spirekraft som et sennepskorn.

panoramic-shot-of-farmer-sowing-seeds-du

«Gud har gitt et kall om å drive dette trykkeriet.

Jeg kan ikke se at han har trukket det kallet tilbake.»

Arthur Andås

historie

Misjonstrykkeriet New Life Literature på Sri Lanka vart starta av misjonen Nytt Livs Lys i 1984.

 

«Nytt Livs Lys» som eide et bibeltrykkeri på Sri Lanka hadde misjonsstevner på Bjorliheimen. Arthur Andås var leder for dette arbeidet og bror til grunnleggeren Arnfinn Andås. Arthur og Arnfinn brant for å spre bibler. Trykkeriet som hadde tjent formålet i mange år sto i år 2000 ved et veiskille. Tidligere eiere ville satse på et trykkeri i Japan og legge ned driften på Sri Lanka. Dette var Arthur uenig i: 

«Gud har gitt oss et kall om å drive dette trykkeriet.

Jeg kan ikke se at han har trukket det kallet tilbake.» 

 

En liten gruppe nordmenn reiste sammen med Arthur til trykkeriet for å se på forholdene. I 2001 ble det startet opp en landsomfattende forening med navnet «Litteraturmisjonen» som tok over driften og ansvaret for trykkeriet på Sri Lanka. Med Guds velsignelse og mange gode støttepartnere har trykkeriet levert fantastiske resultater. Det er blitt sendt mange hundre tusen bibler til Kina, flere hundre tusen bibler og nytestamenter til arabiske land og mange millioner Markusevangelier på ulike språk til India. Gud har sendt folk som har hjulpet å fornye både bygninger og maskinpark ved trykkeriet. 

«Det finst inga grense for kva eit menneske kan få utretta

så lenge ein ikkje bryr seg om kven som får æra av det.»

I 2020 bestemte foreningen seg for å endre navn til «Bibelmisjonen Sporos». Sporos er gresk og betyr såkorn. Det er med stor takk og glede vi tenker på at denne lille misjonsforeningen får spre det viktigste såkornet som finnes rundt om på jorden.

Samarbeidsmisjon

Bibelmisjonen Sporos har ikke eget distribusjonsapparat for bibler og kristen litteratur, så vi er derfor avhengig av samarbeid med andre misjonsorganisasjoner som ikke bare har bruk for bibler, men også har et distribusjonsapparat for å fordele biblene rundt omkring. I mange tilfeller har Bibelmisjonen Sporos vært bindeleddet mellom personer og organisasjoner som har vært villig til å betale for biblene på den andre siden, og misjonen som står for distribusjonen. 

New Life Literature - et misjonstrykkeri for alle evangeliske misjoner

Selv om Bibelmisjonen er eier av misjonstrykkeriet på Sri Lanka, har den aldri tatt ut en eneste krone av overskuddet. Alt har blitt brukt til utvikling av trykkeriet. 

 

Informasjonsbladet Sporos

Omtrent 3-4 ganger i året sender vi ut et informasjonsblad i posten om Bibelmisjonens arbeid. Dette sendes ca. 1300 abonnenter. Ønsker du å abonnere gratis på bladet, registrer din kontaktinformasjon her.

Nyhetsbrev

Vi sender ut månedlige nyhetsbrev for trykkeriet og arbeidet i Bibelmisjonen Sporos. Ønsker du nyhetsbrev? Send e-post til post@bibelmisjonen.no

historie
bottom of page