top of page

Kinas umettelige bibelbehov

Updated: Sep 22, 2021

Antall kristne i Kina vokser stadig. Hvor mange kristne det er i landet, kan være vanskelig å fastslå, men i følge Operation World er det 105 000 000 kristne i landet. Andre hevder at antallet nå er nærmere 150 millioner. I følge den samme kilden, er det en årlig vekst på 2,7 %. Det utgjør en vokster på 2 835 000 nye kristne hvert år, eller 7800 nye kristne hver eneste dag.


Amity Press Det er heldigvis mange ulike kilder for å skaffe seg en bibel i Kina. Bibelselskapet er medeier i Amity Press i Nanjing, der de hevder å ha trykket omkring 2,3 millioner bibler for Kina per år siden de startet i 1988. Rundt regnet skulle det bli omkring 60 millioner bibler til sammen. Amity press har en mye høyere totalproduksjon, men de hevder selv at de trykker for 90 forskjellige land. Det er derfor bare en del av produksjonen som er for Kina.


Vanskelig å skaffe bibler Dersom vi går ut fra et anslag på 105 millioner kristne, og 60 millioner kinesiske bibler trykt på Amity press, er det  45 millioner kristne som må skaffe seg bibel på en annen måte.

Spesielt vanskelig er det for de som ikke tilhører den offisielle Tre Selv kirken, etter som det bare er Tre Selv som får selge biblene fra bibelselskapet. Vanligvis får en også bare kjøpe 2-3 bibler i gangen.


Dersom du skulle tilhøre en husmenighet lokalisert et stykke fra de store byene, ville du derfor mest sannsynlig ha store problemer med å skaffe deg eller dine tros-søsken en egen bibel.


Prekært bibelbehov De fleste husmenigheter er nemlig avhengig av leveranser av bibler fra andre kilder. Noen blir trykt på undergrunnstrykkerier i Kina, andre blir trykt i utlandet og brakt med til Kina av utenlandske turister. Selv om vi regner med at det i denne perioden kan ha kommet 15 millioner bibler fra andre kilder, så er det fremdeles 30 millioner kristne i Kina som mangler sin egen bibel. Da har vi ikke regnet med at noen av biblene har blitt utslitt og trenger å erstattes av nye bibler.


I mange tilfeller er det heller ikke mulig for Tre selv menighetene å få de biblene som de har bruk for. En regionsleder innenfor Tre Selv fortalte at han hadde bruk for 185 000 bibler for at alle troende innenfor hans distrikt skulle få en bibel hver.


Vårt privilegium Vår distributør i Hong Kong fortalte nylig at de kun fra en  enkelt husmenighets pastor hadde fått en liste med ønske om 106 000 bibler.  Det er mange slike. Behovet ser ut til å være umettelig. En bibeldistributør sa det engang slik: Å fylle behovet for bibler i Kina, er som å fylle et badekar med en fingerbøl, – når toppa er ute. Dess flere bibler vi sender inn, dess flere blir frelst, og dess flere bibler er det bruk for. Det er derfor et fantastisk privilegium å få være med å mate de kristne i Kina med bibler, Guds ord. Det privilegiet kan også bli ditt!


コメント


bottom of page