top of page

Sri Lanka

Sri Lanka ligger ved Det Indiske Hav like syd for Indias sydspiss. Øya har omtrent samme størrelse som Irland, men med et folketall på ca. 21,5 millioner innbyggere.

 

Cirka 70% av befolkningen (vesentlig singalesere) på Sri Lanka er buddhister og tilhører theravada-skolen, cirka 16% (vesentlig tamiler) er hinduer, cirka 7,5% er kristne (derav rundt 3/4 katolske) og cirka 8% er muslimer.

Bibelmisjonen Sporos eier trykkeriet New Life Literature Ltd. Her jobber ca. 45 fulltidsansatte med å trykke Guds ord på mange forskjellige språk til store deler av verden.  

  

bottom of page