top of page

Når Guds ord blir oversatt er det alltid en åndelig kamp

Updated: Dec 4, 2023

Historien viser oss at det ikke ofte, men alltid er en åndelig kamp når Guds Ord blir oversatt, trykket og distribueres til folket.

Guds Ord fører til velsignelse og vekst overalt. Det har stor virkekraft og spirer og gror.

John Wycliffe oversatte bibelen til engelsk fra den latinske Vulgata rundt 1380. Men denne bibelen ble ikke spredd i store opplag da trykkpressen ikke var oppfunnet.

Johann Gutenberg (ca 1400-1468) hadde som livsmål å finne en effektiv måte å trykke Guds Ord på. Han regnes som oppfinneren av boktrykkerkunsten. Gutenberg bibelen ble trykket på 1450 tallet. Hans trykkpresse gjorde det mulig å trykke bibler og annen litteratur i store opplag.

Martin Luthers visjon Martin Luther ville at det tyske folket skulle få lese Guds Ord på sitt eget språk. Det skulle bli en slutt på at Guds Ord kun skulle være tilgjengelige for bare de geistlige og de som kunne latin. Guds Ord skulle ut til folket.


Det er ikke mange personer i historien det er skrevet så mange bøker og biografier om som Luther. I 2017 feiret vi 500 års jubileumet siden reformasjonen startet 31.oktober 1517. Forfatteren, teologen og sognepresten Lars Inge Magerøy skrev boken: Munken som endret Europa. Reformatoren Martin Luther. (Luther Forlag, 2016).


Etter å ha slått opp de 95 børømte tesene som gikk mot avlatshandelen på kirkedøren i Wittenberg 1517 skjedde det mye de neste årene. Luthers tesener og andre skrifter fra ham skapte debatt, og ender til slutt med at Luther blir lyst i bann av paven i februar 1521.


I rettsaken i Worms april 1521 ble Luther oppfordret til å trekke tilbake det han har skrevet. Luthers berømte svar var: "Hvis jeg ikke blir overbevist ut fra Bibelen eller ved gode fornuftsgrunner - for jeg stoler verken på paven eller kirkemøtene, ettersom det er vel kjent at de ofte har tatt feil eller motsagt seg selv - er jeg bundet av Bibelens ord, og min samvittighet er en fange av Guds ord. Jeg vil ikke og kan ikke tilbakekalle noen ting, for det er verken trygt eller rett å handle imot sin samvittighet" (Magerøy, 2017, s. 16-17).

Keiser Karl den 5. lyser Luther fredløs. Hans liv er i stor fare. En fredløs mann kan en ta livet av.

I Wartburg borgen oversatte Martin Luther nytestamentet til tysk.

Med Guds Ord til folket

Vi kjenner historien. Kurfyrst Fredrik arrangerte Martin Luthers redningsaksjon, og han havner i Warburg borgen. Her går Luther under jorden og lever anonymt. Han slipper ut sjegget og tar navnet Junker Jørg. Hans venn Georg Spalatin skaffet ham det greske nytestamentet oversatt av Erasmus fra Rotterdam. Han skaffer ham også det gamle testamentet på hebraisk. Luther er i borgen fra mai 1521 til mars 1522.


11 uker Magerøy skriver: “I dette arbeidet viste Luther sin voldsomme energi og arbeidskraft.

Allerede etter 11 ukers arbeid hadde han et utkast klart. Dette ble sendt til Wittenberg, hvor det ble gjennomgått av den språkkyndige Melanchthon og hans medarbeidere før

det gikk i trykken”


11 uker. Tenk på det. Tenk på det. Luther ville at folket skulle få Guds Ord. Nytestamentet ble trykket samme år i 1522. I løpet av de neste årene ble det tyske nytestamentet

solgt i omkring to hundre tusen eksemplarer. Luther og hans medarbeidere fortsatte og oversette det gamle testamentet som ble trykket første gang i 1534.

Bibelen ble folkelesning og var med å forandre samfunnet.
Historien om hvordan Martin Luther oversatte bibelen, viser oss at det alltid er en åndelig kamp når Guds Ord skal oversettes og trykkes til folket.

Hva ble resultatet?

Magerøy skriver: “Testamentet ble virkelig folkelesning og bidro i stor grad til å skape et nytt og mer folkelig tysk skriftspråk. Luthers arbeidsværelse på Wartburg regnes av mange som det moderne tyske språkets fødested. Hans tenkning om at språket i Bibelen skal være slik at selv barna i gata kunne forstå det, var revolusjonerende og svært langt forut for sin tid.” (Magerøy, 2017. s. 110-111).


Martin Luther døde i februar 1546. Historikere mener at hele den tyske bibelen da var trykket og distribuert, solgt i over en halv million eksemplarer. Guds Ord hadde fått forfeste blant folket og Europa ble aldri mer det samme.


Luther hadde en enorm produksjon av litteratur. Torchbearers som har laget filmen: The Martin Luther story, 2016 sier i slutten av filmen at Luther hadde skrevet 60.000 sider med litteratur. Luther blir sitert på slutten av filmen: "Jeg vil heller at alle bøkene mine forsvinner og at den hellige skrift alene blir lest."Guds Ord står fast

Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. (2. Pet 1,16-18).

38 views

Comments


bottom of page