top of page

Følg meg!

Updated: Sep 22, 2021

Hva mente Jesus da Han sa: «Følg meg?» Jesus sa dette til disiplene da Han kalte dem, og ville vise dem Faderens plan. Det tok ikke lang tid før de forstod at dette betydde alt eller ingenting. Deres liv ville bli totalt forandret.


Etter at Jesus døde og stod opp i igjen, spurte Han Peter: “Elsker du meg?” og rett etter sa Han: “Følg meg.”


sporoos-2019-1-eph210

Drivkraften i alt vi gjør Kjærligheten til Herren må være drivkraften i alt vi gjør – også trykking av bibler. Det gjør meg ydmyk å vite at dette Gudsordet som vi trykker, gir håp og evig liv til mennesker. Uansett om vi er små, kan vi få stor innflytelse i Guds rike.

Vi kan også se hvordan Han gradvis forbereder oss. Vi samarbeider med organisasjoner som er overgitt til å nå ut til mange mennesker. Herren har gitt oss et godt team på NLL.

Den største utfordringen akkurat nå er oppgradering av pressene og maskinene våre. De er gamle og trenger mye vedlikehold for å holde tritt med kravene. Dette er første gang i løpet av de siste 10 årene, at vi må takke nei til ordrer, på grunn av kapasitetsproblemer.


Kjærligheten til Jesus Vi ser kaos og uro over hele verden. Samtidig ser vi at Herren arbeider for å frelse det som kan bli frelst. Og vi er kalt til å være en del av det! Men alt begynner med å elske Herren av hele vårt hjerte, hele vår sjel og vårt sinn, og vår neste som oss selv. Da vil vi med glede gjøre det gode, enten det er å be, oppmuntre, gi eller gå.


Comments


bottom of page